Prachov

 

Prachovské skály jsou jedny z nejznámějších skalních lokalit v Čechách. Pískovcové útvary pochází z křídového období, kdy se před 100 miliony let začaly v teplém a mělkém moři usazovat hrubozrnné pískovce. Na začátku vzniku skalních měst byla třetihorní vulkanická činnost a ve druhé řadě eroze. Postupně vznikly skalní věže s výraznými strukturami – voštinami. Členitý terén, přitahoval ke stavbě sídlišť už 2000 let př. n. l. Na lokalitách v Českém ráji se nacházejí zbytky osídlení lidu popelnicových polí, lužické kultury a Slovanů. Skály a jejich okolí patří k významným, archeologicky zajímavým oblastem.

 

www.prachovskeskaly.com

 

   

 Na Rychtě © 2010  -  made by Ladislav KNAP